Instruktører og bestyrelse / Bestyrelsen

Bestyrelsen

NØRRE AABY GYMNASTIK
BESTYRELSEN
Mail og Tlf Instruktør på Kontakt-person for
Ansvars-
områder
FORMAND:
LILLIAN SKYTTE

TLF.NR.: 23615836
lisky00@hotmail.com
*************  FORÆLDRE-BARN  
KASSERER:
METTE BRANDT
TLF.NR.:30899844
nagregnskab
@gmail.com

SPRINGMIX

VILDBASSERNE

DRENGETONS
 
*********** 
Kursus ansvarlig

Kontakt til dgi

Kontingent

Regnskab 
SEKRETÆR:
NAJA SVEINSSON
 
Foto på vej
       
MEDLEM:
MARIANNE
ARENTOFT
 
Foto på vej
TLF.NR.       
NÆSTFORMAND:
LINDA HEDEMANN

Foto på vej
TLF.NR.:27792894
Linda.norre.hedemann@
Hotmail.com
************* SPRING MIX 
 


MEDLEM:
PERNILLE HOVGAARD BRUUN
 
Foto på vej
       
MEDLEM:
HANNE HOVGAARD
TLF.NR.: 40421505
hhhovgaard72@gmail.com
PIRATER &
PRINSESSER

DANSEMYG 1

DANSEMYG 2
 VILDBASSER

DRENGE
TONS

VOKSENMIX
 Tøjansvarlig

Førstehjælps-
kasse

Opdatering af glasskab

Andre hjælpere i NAG:
WEBMASTER: HEIDI FUGLSANG ANDERSEN. heifugland@gmail.com - mobil 61204069
REDSKABSANSVARLIG: NICOLAJ LANDER-FABRICIUS nicolajfabricius81@gmail.com - mobil 24421746
UNGE KONTAKT (+HJÆLPEINSTRUKTØRER ): METTE WEIGAND mette.weigand@gmail.com –mobil 50989943
JULETRÆSFEST ANSVARLIG : MERETE OG ANETTE (SAMMEN MED HÅNDBOLD)

Heidi Fuglsang  | Tlf.: 61204069